Vertrouwenspersonen

Tv Cromwijck wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport. Het kan voorkomen dat leden van onze vereniging tijdens trainingen en wedstrijden of op ons tennispark geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen lid van onze vereniging met zijn/haar problemen terecht kan bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van de leden en heeft een geheimhoudingsplicht. De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur, maar hij/zij maakt geen deel uit van het bestuur.

We hebben 2 vertrouwenspersonen; een man en een vrouw. Zij zijn per mail bereikbaar via : [email protected] . Zij zullen z.s.m. contact met je opnemen! Geef in de mail aan als je voorkeur hebt voor de man of de vrouw!

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303