Bar Reglement

Bar Reglement  

Onder het barreglement van TV Cromwijck vallen de volgende ruimten: kleedruimten met douches, toiletten, gang, bergruimtes, koffiecorner, kantine, keuken en bar.

1.              Verkoop van drank, eetwaren en andere artikelen ten behoeve van de leden van TVC en derden vindt plaats vanuit de daarvoor bestemde bar in het paviljoen of via de in de koffiecorner opgestelde automaten.  

2.       Alleen de mensen die op het barbezetting rooster voorkomen, leden van de barcommissie en eventueel leden van het bestuur hebben toegang achter de bar en keuken. Indien noodzakelijk kan de barbezetting hulp inroepen van de aanwezige leden om achter de bar assistentie te verlenen.  

3.       Baten van de verkoop van artikelen komen ten goede van aan de tennisvereniging.
4.       Ieder lid is verantwoordelijk voor het goede gebruik van en verblijf in het paviljoen.

5.       Het bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om de opstallen van TV Cromwijck.  
6.       Er gelden leeftijdsgrenzen en schenktijden die zichtbaar zijn opgehangen in de kantine.  

7.       Er wordt geen alcoholhoudende drank verkocht en/of geschonken aan:
a.    personen jonger dan 18 jaar
b.    begeleiders en trainers van jeugdteams
c.    personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van bezoekers.         
8.               Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan wettelijk toegestane promillage alcohol aan het verkeer deel nemen. Op basis hiervan kan het verstrekken van alcoholhoudende drank worden geweigerd.       
9.               De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.  
10.      De opstallen van TV Cromwijck zijn verboden terrein voor personen die dronken zijn of onder invloed van andere psychotrope stoffen.        
11.      Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan dronken personen of personen in kennelijke staat hiervan.      
12.     Er worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt wanneer dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid.  
13.   Vanuit het oogpunt van alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije dranken gepromoot.  
14.   Roken is al vanaf 01 april 2008 verboden in het gehele gebouw. Vanaf 21-1 2019 is roken op het gehele park verboden behalve in de rookzone (bij picknickbank achter clubhuis)    
15.   Personen die normafwijkend gedrag vertonen worden door het bestuur, het barpersoneel of dienstdoende vrijwilligers van de commissies of bardienst verwijderd.  
16.   Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd.  
17.   Er worden geen bardiensten verricht door personen onder de 18 jaar, tenzij dit gebeurt onder toezicht van leden van de barcommissie of ouders van de jeugdleden, al zijn zij niet bevoegd om alcoholische dranken uit te geven                         
18.    Leden die bardienst verrichten, dienen de aanwijzingen en instructies van de barcommissie te volgen.           
19.    Verkoop vanuit de bar, vindt alleen plaats bij afrekening per PIN, met contant geld of consumptiebonnen. Uw KNLTB tennispas is ook als betaalpas te gebruiken. Via ideal  kunt u uw tennispas opwaarderen met een zelf gekozen geldbedrag. De KNLTB pas is dan te gebruiken als een soort chippas. U kunt deze echter alleen bij TV Cromwijck gebruiken.  
20    Personen die zich herhaaldelijk misdragen in het paviljoen, zowel voor als achter de bar, zijn verantwoordelijk voor de schade en kunnen door de barcommissie voor een royement bij het bestuur voorgedragen worden.         
21.    Ieder lid, dat hetzij in het paviljoen, hetzij aan de bar schade of andere onrechtmatigheden constateert, dient dit onverwijld aan de barcommissie te melden.           
22.    Ieder lid dat consumpties gebruikt aan de in het paviljoen geplaatste tafels of aan het meubilair dat op het terras staat, dient na gebruik de glazen en overig vaatwerk aan de bar af te geven.      
23.    Verplaatst meubilair dient na gebruik weer op zijn oorspronkelijke plaats te worden teruggezet.           
24.    Feestavonden worden alleen toegestaan als het bestuur hiervan tijdig in kennis is gesteld en toestemming heeft verleend en bovendien de technische faciliteiten met de barcommissie zijn doorgesproken en vooral ook barbezetting de activiteit begeleidt. 

BarreglementtvCromwijck en Reglement verantw alcoh sch2021.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303