Hal voldoet aan ventilatie- en CO2-eisen

Ventilatie-eisen  

RIVM verwijst naar NOC//NSF

Eisen NOC/NSF (de eisen zijn opgesteld voordat Corona actueel was)   Ventilatie

Per actieve sporter dient minimaal 40 m3 en per toeschouwer dient minimaal 20 m3 verse lucht per uur te worden geventileerd met een minimum van 7 m3 per m2 sportvloer per uur exclusief de toeschouwerruimte of eenmaal de ruimte-inhoud van de wedstrijdruimte per uur. l Indien de wedstrijdruimte opdeelbaar is, dienen de zaaldelen afzonderlijk aan de norm te voldoen. l Luchtsnelheden ten gevolge van de ventilatie-installatie zijn tot een hoogte van minimaal 3 meter boven de sportvloer niet hoger dan 0,5 m/s. l De ventilatie-installatie dient bestand te zijn tegen mechanische beschadigingen ten gevolge van ballen en sporters.  

KNLTB: Wat zijn de eisen voor ventilatie in indoor/blaashallen?

Minimaal éénmaal per uur moet de ruimte-inhoud met verse lucht geventileerd kunnen worden. Een dringend aanvullend advies is om eventueel de CO2-concentratie in de binnenruimte te (laten) meten op 10 cm van de vloer en op 1 meter van de vloer en beiden op verschillende plekken in de hal. Dit is een indicatie voor de kwaliteit van de aanwezige lucht. In een goed geventileerde ruimte is het CO2-niveau kleiner of gelijk aan 800 ppm (parts per million). Maximaal vanuit Bouwbesluit is 1.200 ppm toegestaan, maar dat is niet verstandig, zeker niet gedurende langere tijd. De ventilatienorm is 40 m3/uur per sporter/trainer en 20 m3/uur per overige aanwezige in de hal. Indien dit in totaal lager is dan de inhoud van de hal, dan geldt dat de inhoud van de hal ten minste 1 maal per uur moet kunnen worden ververst met buitenlucht. Altijd de strengste norm toepassen.

Gegevens ventilatie blaashal Cromwijck:

Luchttoevoer 6800 m3/uur, minimaal. Inhoud van de hal 6500 m3.
CO2-niveau (buiten 529, paviljoen 645)
op 10 cm van de grond: :tussen 515 en 541
op 100 cm van de grond tussen 560 en 609

Conclusie: Ventilatie voldoende CO2 ruim onder de norm

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303