Niet tevreden?

Beëindiging lidmaatschap 
Wij proberen onze leden een zo plezierig mogelijke ervaring aan te bieden om de tennissport te kunnen beoefenen op ieder niveau en van ‘8 tot 80 jaar’. 
 
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het huidige kalenderjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart; u bent vervolgens vanaf 1 april geen lid meer. 
De opzegging sturen naar de ledenadministratie, Sjaak Bax, emailadres: [email protected]. Zomerlidmaatschappen lopen automatisch af!

Daarnaast bestaat de mogelijkheid op te zeggen via het selfservice programma op de 
website www.tvcromwijck.nl
 
Indien een schriftelijke opzegging in het daarna volgende kalenderjaar plaats vindt blijft 
het desbetreffende lid het volledige verenigingsjaar lid van TVC en is verplicht de voor dat jaar geldende lidmaatschapskosten te betalen. 
Indien door welke reden dan ook geen betaling plaatsvindt kan door de penningmeester een incasso procedure worden ingezet.

Hierbij de regels die gelden om in aanmerking te komen voor restitutie van de contributie bij langdurige fysieke gebreken:

  1. Leden melden zich bij de ledenadministratie, als ze verwachten een langere periode niet te kunnen tennissen als gevolg van fysieke problemen (ook zwangerschap);
  2. Na afloop van de inactieve periode meldt het lid zich opnieuw bij de ledenadministratie en wordt de restitutie vastgesteld.
  3. De restitutie bedraagt het aantal maanden van inactiviteit minus drie (eigen risico).
  4. Indien de inactieve periode langer duurt dan 1 april van enig jaar, dan wordt de achterliggende periode tot die datum gerestitueerd. 

Klik hier voor meer uitgebreide informatie over de Huisregels.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden