Niet tevreden?

Beëindiging lidmaatschap 
Wij proberen onze leden een zo plezierig mogelijke ervaring aan te bieden om de tennissport te kunnen beoefenen op ieder niveau en van ‘8 tot 80 jaar’. 
 
Opzegging dient per mail/schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het huidige kalenderjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart; u bent vervolgens vanaf 1 april geen lid meer. 
De opzegging sturen naar de ledenadministratie; emailadres: [email protected]. Zomerlidmaatschappen lopen automatisch af!

Indien een schriftelijke opzegging in het daarna volgende kalenderjaar plaats vindt blijft 
het desbetreffende lid het volledige verenigingsjaar lid van TVC en is verplicht de voor dat jaar geldende lidmaatschapskosten te betalen. 
Indien door welke reden dan ook geen betaling plaatsvindt kan door de penningmeester een incasso procedure worden ingezet.

Klik hier voor meer uitgebreide informatie over de Huisregels.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303