Privacy statement

Privacy Statement

Algemeen
Teneinde de TV Cromwijck website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat de TV Cromwijck in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. De TV Cromwijck respecteert de privacy van zijn gebruikers en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacy statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door de TV Cromwijck verwerkt?
De gegevens die door deTV Cromwijck worden verwerkt bestaan uit twee categorie├źn:

  • Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals bondsnummer, e-mail, etcetera) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.
  • Anderzijds zijn dit de zogenaamde "verkeersgegevens" van de bezoeker van de site. Zo kan het IP-adres van uw computer worden geregistreerd. Tevens wordt sporadisch gebruik gemaakt van cookies en andere gelijksoortige technieken met als doel u niet meerdere malen te vragen naar dezelfde informatie.

Wat doet de TV Cromwijck met uw gegevens?
Het doel van het verwerken van de gegevens is:

  • Het verwerken van uw vraag.
  • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.
  • Uw deelname aan een spel te effectueren.
  • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.
  • U te kunnen verzoeken uw ervaringen met de TV Cromwijck te delen, teneinde u nog beter van dienst te kunnen zijn.
  • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins (uitsluitend met uw instemming). Eventueel aangeleverde persoonsgegevens worden alleen voor hiervoor genoemde doelen verwerkt.

TV Cromwijck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging TV Cromwijck heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Data lek
Bij een eventueel data lek, zullen de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.
Indien blijkt dat alleen gegevens zijn gelekt die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal de Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld (art. 33.1). In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan [email protected].

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303