Contributie

Contributie

Reknr: NL77RABO0329605542 tnv TV Cromwijck

Vragen over lidmaatschap: [email protected]

Lidmaatschapsgeld 2022:

Vast lidmaatschap:

We zijn een vereniging en werken met een jaarlidmaatschap. Ons verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april. Het betreft een gecombineerd jaarlidmaatschap voor (onbeperkt) tennis en  padel dat zonder tegenbericht jaarlijks wordt verlengd. 

Gedurende het jaar opzeggen, of het lidmaatschap (tijdelijk) willen stoppen/opschorten wegens ziekte, vakantie  of andere redenen is niet mogelijk.  Alleen voor leden, die bij aanvang van het seizoen (1 april) lang geblesseerd zijn geldt een uitzondering. Lees hieronder meer hierover!   

Contributie 

 Categorie  Contributie (1 april t/m 31 maart)
 Senioren vanaf 24 jaar*  € 175,00  
 Jongeren18 tot 24 jaar*  € 125,00  
 Junioren 9 tot 18 jaar*  €   75,00 
 Minoren (tot en met 8 jaar)*  €   42,00  

Opzeggen dient voor 1-1 van het lopende verenigingsjaar te geschieden door een mail te sturen naar [email protected] . Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Ieder lid dient verplicht 1 of 2 vrijwilligersdiensten te draaien, afhankelijk van de leeftijdscategorie. Deze zijn afkoopbaar! Hier lees je er meer over! 

Starterslidmaatschap voor 3 maanden
Voor diegene die twijfelen of tennis- of padel- wel wat voor hun (kind) is bieden we een starterslidmaatschap van 3 maanden aan.  Zonder tegenbericht wordt dit lidmaatschap na 3 maanden omgezet in een vast lidmaatschap. Bevalt het niet dan kun je binnen die 3 maanden opzeggen. Dit starterslidmaatschap kan maar eenmalig gebruikt worden en ook niet in combinatie met een zomerlidmaatschap gebruikt worden!
Let op! Blijf je na die 3 maanden lid dan is de eerste jaarcontributie hoger dan dat je gelijk vast lid wordt. Zie uitleg hieronder! 

Senioren vanaf 24 jaar* € 75,00  voor 3 maanden
Jongeren 18 tot 24 jaar*  € 55,00  voor 3 maanden
Junioren 9 tot 18 jaar* €  30,00  voor 3 maanden
Minioren tot 9 jaar* €  18,00 voor 3 maanden

Zomerlidmaatschap
Voor sporters die alleen gedurende de zomermaanden gebruik willen maken van onze tennis- en/of padelbanen b,v. omdat hun eigen sport zomerstop heeft, bieden we gedurende de periode van 15 juni tot 15 september een zomerlidmaatschap van 3 maanden aan.  In tegenstelling tot het starterslidmaatschap eindigt dit lidmaatschap automatisch na die 3 maanden.

De kosten zijn gelijk aan die van het starterslidmaatschap (zie boven). 
Dit lidmaatschap kan niet  na een starters- of vastlidmaatschap worden afgesloten. 

Voor beide lidmaatschappen gelden gedurende die 3 maanden geen verplichte vrijwilligersdiensten.  

Wordt men na afloop van een starters- of zomerlidmaatschap vast lid dan geldt die verplichting wel.

Bij het omzetten naar een vast lidmaatschap wordt de resterende contributie bepaald door het jaarbedrag van  het vaste lidmaatschap te vermenigvuldigen met de breuk; het aantal resterende maanden tot 1/4 gedeeld door 12.
Stel 9 mnd resterend= 9/12 x175= 131,25. Al betaald 75 = totaal 206,25 euro.  Direct vast lid worden is dus goedkoper! 

Bepalen leeftijdscategorie
Wordt men na 1-1 in dat kalenderjaar 9, 18  of 24 dan geldt vanaf 1-4 al het hogere tarief! 

Voorbeeld: Bjorn wordt op 3 september 2021 9 jaar. Voor het gehele tennisjaar 1 april 2021 tot 1 april 2021 geldt al het juniorentarief. 

                         

 Omschrijving:  Bedrag:
 Inschrijfgeld nieuwe leden  € 10,00
 Bijdrage KNLTB voorjaarscompetitie  € 150,00 per senioren team
 Bijdrage KNLTB najaarscompetitie   € 150,00 per senioren team
Bijdrage Padelcompetitie  € 150,00 per team
 Bijdrage KNLTB competitie junioren  € 0,00 (jeugd betaald geen comp. bijdrage)
 Introducee*  € 5,00 per dag (voor de persoon die geen lid is).

Regeling (gedeeltelijke) restitutie contributie bij langdurige ziekte/blessure

Bij langdurige ziekte/blessure bij aanvang nieuwe seizoen ( melding voor 1 april!) kan er om restitutie van contributie worden verzocht. Na hersteldmelding wordt contributie over periode van 1 april tot datum binnenkomst hersteldmelding gerestitueerd!

Valt men wegens ziekte/blessure uit tijdens het seizoen (na 1 april) dan is er geen mogelijkheid voor restitutie van contributie voor het lopende verenigingsjaar! 

Introducee*
Introducees betalen 5 euro per dag per persoon. Het lid van tv Cromwijck voert bij het reserveren van de baan via de KNLTB Clubapp de gast als introducee op en dient dan de introduceebijdrage vooraf online te voldoen. Het lid zal er op aangesproken worden als er spelers op de baan staan waar niet voor betaald is!

Ledenadministratie
e-mail: l[email protected] 
of bij voorkeur via de website: www.tvcromwijck.nl als selfservice

Verlies van KNLTB-pas kost € 5,00. Te verkrijgen bij de KNLTB via de ledenadministratie.

Inschrijven
Wilt u lid worden van T.V. Cromwijck klik dan hier voor het inschrijfformulier.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303