Contributie

Contributie

Reknr: NL77RABO0329605542 tnv TV Cromwijck

Vragen over lidmaatschap: [email protected]

Lidmaatschap/ Contributie;

Lidmaatschap:

De enorme ledengroei en de enorme vraag naar padelbanen tijdens piekuren heeft ons doen besluiten om voor het gecombineerde lidmaatschap Tennis+&Padel+ en voor het Padel+ lidmaatschap een ledenstop in te voeren! 

Nieuwe aanmeldingen voor het Tennis+ lidmaatschap zijn nog wel mogelijk. Je kunt dan alle dagen/uren gebruik maken van de tennisbanen en overdag tot 18.00uur en zaterdag en zondag vanaf 16.00 uur ook van de padelbanen. 

We zijn een vereniging en werken met een jaarlidmaatschap. Ons verenigingsjaar loopt van 1 april tot 1 april. Het betreft een jaarlidmaatschap dat zonder tegenbericht jaarlijks wordt verlengd. 

Vanaf 1 april 2023 werken we met een Tennis&Padel+ of Tennis+ of Padel+ keuzelidmaatschap.  De + wil zeggen dat je op die banen ook tijdens piekuren ( doordeweeks na 18.00 uur en in het weekend tussen 08.00 u en 16.00u ) mag spelen.  Om het gebruik van de padelbanen tijdens de piekuren te kunnen reguleren geldt op dit moment een ledenstop voor T&P+ en Padel+.

Contributie vanaf 1 april 2023

Categorie incl Piekurenpakket Contributie
Senioren vanaf 24 jaar* Tennis+&Padel+ € 205 (ledenstop)
  Tennis+ € 180 
  Padel+ € 180 (ledenstop)
Jongeren 18 tot 24 jaar* Tennis+&Padel+ € 149 (ledenstop)
  Tennis+ € 135 
  Padel+ € 135 (ledenstop)
Junioren 9 tot 18 jaar*   €   75 
Minioren t/m 8 jaar*   €   42 

Opzeggen dient voor 1-1 van het lopende verenigingsjaar te geschieden door een mail te sturen naar [email protected] . Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

Gedurende het jaar opzeggen, of het lidmaatschap (tijdelijk) willen stoppen/opschorten wegens ziekte, vakantie  of andere redenen is niet mogelijk.  Alleen voor leden, die bij aanvang van het seizoen (1 april) lang geblesseerd zijn geldt een uitzondering. Lees hieronder meer hierover! 

Vrijwilligersdiensten;
Ieder lid dient verplicht 1 of 2 vrijwilligersdiensten te draaien, afhankelijk van de leeftijdscategorie. Deze zijn afkoopbaar! Hier lees je er meer over! 


Voor het vaste Tennis+ lidmaatschap gelden dezelfde beperkingen qua speeltijden. Voor lidmaatschappen inclusief padel tijdens de avonduren en in het weekend van 08.00 tot 16.00 uur geldt er een ledenstop!      

Bij het omzetten naar een vast lidmaatschap wordt de resterende contributie bepaald door het jaarbedrag van  het vaste lidmaatschap te vermenigvuldigen met de breuk; het aantal resterende maanden tot 1/4 gedeeld door 12.
Stel 9 mnd resterend= 9/12 x180= 135. Al betaald 75 = totaal 210 euro. 

Direct vast lid worden is dus goedkoper! 

Bepalen leeftijdscategorie
Wordt men na 1-1 in dat kalenderjaar 9, 18  of 24 dan geldt vanaf 1-4 al het hogere tarief! 

Voorbeeld: Bjorn wordt op 3 september 2023 9 jaar. Voor het gehele tennisjaar 1 april 2023 tot 1 april 2024 geldt al het juniorentarief. 

                         

 Omschrijving:  Bedrag:
 Bijdrage KNLTB voorjaarscompetitie  € 150,00 per senioren team
 Bijdrage KNLTB najaarscompetitie   € 150,00 per senioren team
Bijdrage Padelcompetitie  € 150,00 per team
 Bijdrage KNLTB competitie junioren  € 0,00 (jeugd betaald geen comp. bijdrage)
 Introducee*  € 5,00 per dag (voor de persoon die geen lid is).

Regeling (gedeeltelijke) restitutie contributie bij langdurige ziekte/blessure

Bij langdurige ziekte/blessure bij aanvang nieuwe seizoen ( melding voor 1 april!) kan er om restitutie van contributie worden verzocht. Na hersteldmelding wordt contributie over periode van 1 april tot datum binnenkomst hersteldmelding gerestitueerd!

Valt men wegens ziekte/blessure uit tijdens het seizoen (na 1 april) dan is er geen mogelijkheid voor restitutie van contributie voor het lopende verenigingsjaar! 

Introducee*
Introducees betalen 5 euro per dag per persoon. Het lid van tv Cromwijck voert bij het reserveren van de baan via de KNLTB Clubapp de gast als introducee op en dient dan de introduceebijdrage vooraf online te voldoen. Het lid zal er op aangesproken worden als er spelers op de baan staan waar niet voor betaald is!
Let op! Tijdens doordeweekse avonden vanaf 18.00u kan er niet met intoducees gespeeld worden!  

Ledenadministratie
e-mail: l[email protected] 
of bij voorkeur via de website: www.tvcromwijck.nl als selfservice

Digitale KNLTB-pas 
Er worden geen KNLTB-passen meer verstrekt. Deze passen zijn vervangen door een digitale, die te vinden is in de KNLTB Clubapp (onder .... meer ). Daar je deze digitale pas moet kunnen tonen bij KNLTB toernooien en competitiewedstrijden is het wel noodzakelijk dat je een pasfoto/selfie toe  voegt aan je profiel in de KNLTB Clubapp! Deze komt dan automatisch op je digitale KNLTB pas!  

Inschrijven
Wilt u lid worden van T.V. Cromwijck of wilt u op de wachtlijst voor het padel+ of tennis+&padel+ pakket klik dan hier voor het inschrijfformulier.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303