Bardienst

Bardienst/parkdienst vervullen verplicht

Elk seniorenlid is verplicht om gedurende een tennis seizoen (bv van 1 april 2021 t/m 31 maart 2022)  2 x  Bar en/of  2 x  Parkdienst te draaien. Meehelpen met plaatsen of opruimen blaashal geldt ook als parkdienst. 

Junioren van 16 en 17 jaar kunnen zelf hun 1 malige verplichte keuken-, hal- of parkdienst vervullen.
 
Bij een Juniorlid (vanaf 9 jaar), per gezin waarvan kinderen/jongeren lid zijn van TV Cromwijck, zijn de ouders/verzorgers verplicht om per seizoen 1 x bardienst of parkdienst te doen.

Voor minoren (jonger dan 9 jaar) hoeft geen bar- parkdienst te worden verricht. In het kalenderjaar dat het kind 9 wordt het kind juniorlid en dan zijn de ouders voor het eerst verplicht om per seizoen 1x bar- of parkdienst te doen! 

Contactpersoon bardienst:
Mail: [email protected]

Plannen bardiensten
Men is verplicht deze vrijwilligersdienst(en) in te plannen vóór 15 maart van het desbetreffende verenigingsjaar of indien men kiest voor afkoop, het voor dat jaar vastgestelde afkoopbedrag vóór 15 maart, te hebben voldaan. De leden zullen tijdig gevraagd worden hun diensten in te plannen of het afkoopbedrag over te maken. Er zal eenmaal een herinnering gemaild worden als 15 maart nadert. Als het lid op 15 maart zijn vrijwilligersdiensten nog niet heeft ingepland en er is geen afkoopbedrag ontvangen, dan wordt door de barcommissie per dienst een datum, tijdstip voor het verplicht vervullen van de vrijwilligersdiensten gekozen. Het lid is vervolgens zelf verantwoordelijk dat de dienst door hem/haar of een ander lid of een vervanger wordt vervuld. Bij niet verschijnen van het lid of zijn vervanger tijdens een vrijwilligersdienst wordt bij het verantwoordelijke lid een boete van 150% van het geldende afkoopbedrag voor een dienst opgelegd.

Nieuwe leden
Voor nieuwe leden geldt dezelfde verplichting doch daar maakt plannen van de verplichte bardiensten of het afkopen onderdeel uit van de aanmeldprocedure. Het nieuwe lid kan pas een baan reserveren als de vrijwilligersdiensten zijn gepland of de afkoopsom is ontvangen. Vervolgens dienen de bar- parkdiensten altijd in maart van ieder jaar te worden gepland.  

Verhindering
Mocht u er gedurenvan het het seizoen achter komen dat u, om wat voor een reden dan ook, niet in staat bent uw geplande bardienst in te vullen, bent u zelf verantwoordelijk voor de betreffende bardienst. U dient zelf voor vervanging te zorgen! Hetzelfde geldt wanneer u onderling ruilt. In alle gevallen wordt u erop aangesproken als er niemand aanwezig is. Bij niet verschijnen op de bar/park dienst zal 150% van het geldende afkoopbedrag als boete in rekening worden gebracht. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Ruilen zelf regelen
In de dienstenplanner op mijnclub of in de verenigingsapp kun je zien wie er wanneer bardienst heeft en in de ledenlijst vind je de telefoonnummers.  

Afkopen bar-/parkdiensten
Mocht u helemaal niet geïnteresseerd zijn in bovengenoemde werkzaamheden dan is het ook mogelijk uw dienst af te kopen voor een bedrag van € 80,00 per seizoen ( 40 euro per dienst) .Junioren € 40,00 per seizoen. Maak het afkoopbedrag zsm en voor 15-3 over op rekeningnummer  NL77 RABO 0329 6055 42 tnv tv Cromwijck.  

De bardienst
Degene die bardienst heeft mag ten tijde van de bardienst niet tennissen. Ook mogen de barvrijwilligers tijdens hun dienst geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Kinderen achter de bar of in de keuken is wettelijk verboden.

Tijden
Bardiensten: maandag t/m vrijdag van 19.30 tot 23.30 uur.  
Parkdienst zaterdag van 09.00 tot 12.30 uur.
In de weekenden tijdens competitie en toernooidagen gelden andere aanvang- en eindtijden van de bardiensten. Zie hiervoor de dienstenplanner op mijnClub of in de KNLTB-Clubapp of de bardienstlijsten die in het paviljoen zijn/worden opgehangen. 

Slecht weer
Wanneer er door het weer of andere omstandigheden mogelijk niet getennist kan worden, zult u voor 19:00 uur worden gebeld. Uw bardienst wordt dan in overleg op een andere datum ingevuld. Als u niet gebeld wordt, dan wordt u verwacht op de vereniging.

Instructie
Voor aanvang van uw bardienst zult u instructie krijgen over de barwerkzaamheden, het in acht houden van de hygiëne voorschriften en het afsluiten van het paviljoen. 

Handleiding Dienst inplannen via de site.docx

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303