Huisregels

Welkom
Het doet ons een genoegen, dat je lid bent van TV Cromwijck. Wij hopen dat je dit met plezier bent en dat je dit ook buiten de vereniging uitdraagt. Onze vereniging streeft ernaar tennis en padel te bieden op elk niveau, voor elke leeftijd, aan zowel de recreant als aan de meer prestatie gerichte tennisser of padelspeler. Ons uitgangspunt is, dat bestaande en vooral ook nieuwe leden zich thuis moeten voelen bij onze vereniging. 

Zoals voor elke organisatie, is het ook voor onze vereniging onvermijdelijk om duidelijke gedragsregels te hebben voor het gebruik van banen, park en paviljoen. Het is voor een goed functioneren van de vereniging van belang dat ieder lid deze gedragregels kent en er naar handelt.  Binnen onze vereniging streven wij naar een maximale sociale veiligheid en daarin dragen alle leden hun steentje bij door het bespreekbaar te maken en te houden. 

Gebruik van de tennisbanen:

Het gebruik van de tennis- en padelbanen is alleen toegestaan aan:

  • leden van de Tennisvereniging Cromwijck(TVC), die in het bezit zijn van een geldige KNLTB- ledenpas en/of een authorisatie om via de KNLTB Clubapp een baan te reserveren
  • Introduc√©(e)s, waarvoor de introducee-bijdrage is voldaan, onder begeleiding van een actief lid van TVC;
  • Zomer- /Winterleden met een actief zomer-, winterlidmaatschap en een authorisatie om via de KNLTB Clubapp een baan te reserveren.
  • Niet-leden, die onder leiding van een trainer kennismaken met padel- en/of tennis, in het kader van kennismakingslessen.  

Afhangen/vooraf baanreserveren is verplicht.

Op dit moment is vanwege de geldende Covid19 maatregelen vooraf digitaal (via de KNLTB Clubapp) verplicht. Meer informatie lees je hier 

Voorheen reserveerden we een baan ter plekke met de tennispas via het afhangbord. Het electronisch afhangbord hangt in de hal van het clubhuis. Is het clubhuis gesloten dan dient op het afhangbord naast de toegangsdeur te worden afgehangen.

Juniorleden mogen/kunnen niet afhangen van maandag t/m vrijdag na 20.00 uur. Jeugd van 15 t/m 17 jaar mag wel spelen na 20.00u maar vanaf 18.00 uur op maximaal 2 banen. 

Banen gesloten?
Als er sneeuw op de banen ligt of de dooi is ingetreden mag er niet gespeeld worden op de buitenbanen. Raadpleeg de website of de app bij dit weertype. De banen kunnen gesloten zijn!

Slepen
Alle tennisbanen moeten na gebruik met de op de banen aanwezige sleepnetten worden gesleept. 

Verlichting
De verlichting kan worden ingeschakeld op het touchscreen boven het afhangbord in de hal. Is het clubhuis dicht dan kunnen een viertal tennisbanen en de padelbanen via de schakelkast bij de ingang van het clubhuis ingeschakeld worden. De verlichting gaat om 23.00 uur automatisch uit op alle banen. Wordt er na u niet meer gespeeld op jullie baan schakel dan de verlichting handmatig uit op het touchscreen.   

De tennishal:
Aan het gebruik van de blaashal zijn huurkosten verbonden. Zowel voor leden als voor niet-leden! Op deze site onder blaashal=> losse uren huren vindt u hier alle informatie over. 

Kleding
Op de tennis- en padelbanen is het dragen van tenniskleding en/of trainingspakken in combinatie met speciale schoenen met goedgekeurd tennisprofiel verplicht.

Huisdieren
Huisdieren worden op het park en in het clubhuis alleen aangelijnd toegelaten.

Niet toegestaan zijn handelingen die in strijd zijn met de goede orde, zoals:

  • Roken buiten de daarvoor bestemde zone!
  • Spelen met ballen buiten de banen en/of oefenbaan en oefenkooi;
  • Het beklimmen van de afrastering en de lichtmasten of het slaan of trappen daartegen;
  • Het produceren van muziek of andere geluiden door draagbare apparatuur;
  • Het verontreinigen van de banen of het park met afval, sigaretten peuken, blikken of lege plasticflessen;
  • Elke vorm van beschadiging aan gebouwen, beplanting, hekwerken, lichtinstallatie, meubilair, baangereedschap, netten, belijningen tennisbanen en in de winterperiode de ballonhal inclusief de bijbehorende apparatuur;

Waarschuwingen en sancties;
Bestuursleden en/of commissieleden mogen waarschuwingen uitdelen als deze regels worden overtreden.
 
Indien er leden zijn die zich na een waarschuwing bewust niet houden aan de hier beschreven regels, kunnen deze leden door het bestuur voor maximaal 4 weken worden uitgesloten van hun speelrecht. Klachten over dit onderwerp kunnen bij het bestuur worden ingediend en zullen zorgvuldig worden beoordeeld.

De volledige huisregels en statuten van tv Cromwijck zijn te vinden in een van de  bestanden  hieronder:

BarreglementtvCromwijck en Reglement verantw alcoh sch2021.pdf BaanreglementtvCromwijck2021.docx.pdf Huishoudelijk Reglement tv Cromwijck2022.doc.pdf afschrift statutenwijziging Tennisvereniging Cromwijck17032022.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303