Terug naar overzicht

Algemene ledenvergadering 2024 in het clubhuis

Tennis en Padelpark Cromwijck
12-2-2024 20:00 - 12-2-2024 22:30
27
Fred Lardinois

 Algemene Ledenvergadering 2024   Uitnodiging  

Het bestuur nodigt je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TV Cromwijck die gehouden wordt op maandag 12 februari 2024 aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.  

Aanmelden Ga in de KNLTB Clubapp naar club-agenda en klik op ALV 12 februari 2024.

Uw aanwezigheid doorgeven via de mail mag ook: [email protected] Doe dit zo snel mogelijk zodat  we weten hoeveel stoelen we gereed moeten zetten.

Agenda            

1.       Opening door de voorzitter
2.       Mededelingen (secretaris)
3.       Goedkeuring Notulen Algemene Ledenvergadering 30-1-2023
4.       Voorstel aanpassing huishoudelijk reglement (zie toelichting)
5.       Bestuurs(her)verkiezing (zie toelichting)   Bekendmaking uitslag digitale en fysieke stemming.
6.       Vrijwilligers gezocht!!!!   
7.       Strategisch plan 2024-2028 (voorzitter)
8.       Financieel jaarverslag 2023 van de penningmeester en begroting 2024   plannen 2024, meerjarenbegroting. Strategisch plan 2024-2028
9.       Voorstel indexering (tarieven) lidmaatschap   Stemmen over contributieverhoging.
10.    Verslag kascommissie en benoeming kascontrolecommissie 2024
11.    Rondvraag
12.    Sluiting

De toelichting en de officiele uitnodiging ontvang je per mail!

Het bestuur           

Aanmelden kan via de KNLTB Clubapp
  Terug naar overzicht

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303