U bent hier: Home › Vereniging › Algemeen & contributie

Algemeen & contributie

Naam vereniging  :  Tennisvereniging “Cromwijck”

Opgericht  :  18 oktober 1978. Geregistreerd bij de KvK te Utrecht nr. V 464303

Parkadres  :  Waardsedijk 37 - 3448  HV  Woerden

Postadres  :  Postbus 579 - 3440  AN  Woerden

Telefoon  :  0348 416456

Site  :  www.tvcromwijck.nl

KNLTB registratie  :  83659

Lidmaatschapsgeld 2019:

Categorie    Contributie
Senioren vanaf 24 jaar*                          €  175,00  senioren voor 12 maanden (1 april t/m 31 maart)

18 tot 24 jaar*                                      €    125,00  voor 12 maanden (1 april t/m 31 maart)

Junioren 9 tot 18 jaar*                           €    75,00 

Minoren (tot en met 8 jaar)*                   €    42,00 

*Wordt men na 1-1 in dat kalenderjaar 9, 18  of 24 dan geldt vanaf 1-4 al het hogere tarief! 
Voorbeeld: Bjorn wordt op 3 september 2016 9 jaar. Voor het gehele tennisjaar 1 april 2016 tot 1 april 2017 geldt al het juniorentarief.  


Inschrijfgeld nieuwe leden                     €   10,00

Bijdrage KNLTB voorjaarscompetitie       €  130,00  senioren (per team)

Bijdrage KNLTB najaarscompetitie          € 130,00  senioren (per team)

Bijdrage KNLTB competitie junioren        nihil (jeugd betaald geen competitiebijdrage)

Zomerlidmaatschap (18 juni tot 1okt.)  € 50,00 voor senioren en voor junioren € 25,00. Geen inschrijfkosten!

Introductiepas per dag                          €  5,00  geldt voor derden die door een lid van TVC worden geïntroduceerd

Bardienst/parkonderhoud

Afkoop bardiensten / parkonderhoud vooraf of tijdens het uitreiken van de tennispas : 
voor senioren                   € 70,=
voor Junioren                   € 35,=
Boete bij verzuim ingedeelde bardienst / parkonderhoud €  45,00 per keer.

Ledenadministratie
Sjaak Bax

e-mail: ledenadmin@tvcromwijck.nl
of via de website: www.tvcromwijck.nl als selfservice

Verlies van KNLTB-pas kost € 5,00. Te verkrijgen bij de KNLTB via de ledenadministratie.

Beëindiging lidmaatschap
Wij proberen onze leden een zo plezierig mogelijke ervaring aan te bieden om de tennissport te kunnen beoefenen op ieder niveau en van ‘8 tot 80 jaar’.
 
Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 31 december van het huidige kalenderjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 april t/m 31 maart; u bent vervolgens vanaf 1 april geen lid meer.
De opzegging sturen naar de ledenadministratie, Sjaak Bax, emailadres: ledenadmin@tvcromwijck.nl. Zomerlidmaatschappen lopen automatisch af!

Daarnaast bestaat de mogelijkheid op te zeggen via het selfservice programma op de
website www.tvcromwijck.nl.
 
Indien een schriftelijke opzegging in het daarna volgende kalenderjaar plaats vindt blijft
het desbetreffende lid het volledige verenigingsjaar lid van TVC en is verplicht de voor dat jaar geldende lidmaatschapskosten te betalen.
Indien door welke reden dan ook geen betaling plaatsvindt kan door de penningmeester een incasso procedure worden ingezet.


Ogenblik a.u.b. ...