U bent hier: Home › Competitie › KNLTB competitie › VCL instructie 2018

VCL instructie 2018

Inleiding VCL taken.

Iedere tennisvereniging beschikt over een Verenigings CompetitieLeider (VCL). Deze onderhoudt de contacten met de KNLTB namens de vereniging en verzorgt de aanmeldingen voor de competitie. Bij TV Cromwijck is Paul Scharrenburg onze VCL. Daarnaast hebben ook de andere TC leden een VCL-licentie en kunnen de VCL rol tijdens de competitie invullen. Wij hebben er voor gekozen om een competitie-team aan te wijzen voor de VCL taken zoals het toewijzen van banen gedurende een competitiedag (-deel). In geval van bijzondere situaties waarbij advies nodig is kun je contact opnemen met de VCL. Iedere competitiedag (vrijdagavond, zaterdag en zondag) wordt door het VCL team de competitiedag in goede banen geleid.

VOOR DE VCL-TEAMS HEBBEN WIJ DE VOLGENDE INSTRUCTIES EN TIPS:

Gouden regels en tips voor het VCL-team

Bevoegdheid:

1.     De VCL heeft de leiding over de baanindeling en overlegt uitsluitend met de captains van de teams. De besluiten van de VCL moeten worden opgevolgd door de spelende teams. De VCL luistert naar eventuele bezwaren, maar zolang de VCL de regels volgt, blijft het besluit van de VCL bepalend.

2.     De VCL is het aanspreekpunt indien er een conflict ontstaat tussen de ontmoetende teams. Het besluit van de VCL is bindend.

Baanindelingadvies:

3.     De VCL kent voor aanvang aan ieder team (minimaal) één vaste baan toe (afhankelijk van het aantal teams en baanbeschikbaarheid). Deze markeert de VCL op het baanindelingsformulier.

4.     Alle banen (1 t/m 10) zijn gelijk wat betreft ondergrond.

5.     De VCL laat teams zoveel mogelijk banen gebruiken zodat de wedstrijden evenredig verdeeld worden tussen de teams. Als de banen niet gelijk over de teams verdeeld kunnen worden dan wijst hij/zij de resterende banen als wisselbanen aan. Teams zullen dan bij toerbeurt een baan toegewezen krijgen.

6.     Bij het toewijzen van banen houdt de VCL rekening met de regel dat teams in 4 ronden hun partijen moeten kunnen afronden (bijv.  1ste ronde: 1x HE, 2deronde: 2x HE, 3de ronde: 1x HE, 4de ronde: 2x HD). Een team heeft dan gemiddeld 1,5 baan toegewezen gekregen. (Door het uitlopen van partijen of door het weer kan het soms niet haalbaar blijken.)

7.     Zodra een baan vrij komt moet de VCL deze toewijzen en er op toezien dat deze binnen 10 min bespeeld gaat worden. Zo niet dan wordt de baan aan een ander team toegewezen (informeer dus altijd het team, waar de baan aan wordt toegewezen, bij de toewijzing hierover om vervelende situaties te voorkomen).

8.     Indien een vaste baan langer dan 10 min niet bespeeld gaat worden dan kan deze door de VCL, bij een druk programma, aan een ander team toegewezen worden. De eerst volgende baan die dan vrij komt wijst de VCL dan toe aan het team dat zijn vaste baan heeft ingeleverd.

9.     Een halfuur voordat nieuwe teams moeten starten met hun speeldag (bijv. 13.00 uur indien de teams moeten beginnen om 13.30 uur) moet de VCL  er op toe zien dat er voldoende banen beschikbaar zijn om ieder team minstens 1 baan toe te wijzen. Indien er op dat moment banen vrijkomen en het is onwaarschijnlijk dat er voldoende bezette banen binnen een halfuur vrijkomen dan moeten er voldoende banen gereserveerd worden voor de nieuwe teams.

10.  Teams die starten in de middag kunnen het beste beginnen met  een mix (zaterdag) en een dubbel, aangezien later op de dag er extra banen vrij komen, waardoor er meerdere enkelpartijen gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Overleg, tips en ruggespraak:

11. Om de competitie in goede banen te leiden is overleg met de teams nodig. Probeer zo veel mogelijk alleen met de captains dit overleg te voeren. Vraag aan het betreffende team wie de captain is. Indien er onenigheid ontstaat over de indeling, probeer de discussie alleen met de captain te voeren. TIP: Ga dan altijd even apart zitten met de captain en leg de situatie rustig en vriendelijk uit. 

12.  Indien er zich moeilijke situaties voordoen, waarbij de kennis van het VCL-team over de tennis- en/of competitieregels tekortschiet, neem dan als dienstdoend VCL contact op met een van de TC leden: Henry le Noble (0653 392893), Paul Scharrenburg (0653 140 676) of Goos van Toorn (0641 199 820).


Ogenblik a.u.b. ...