Padelbanen 3 en 4

Padel bij TV Cromwijck een enorm succes!!
De introductie van Padel is ook bij TV Cromwijck een enorm succes. De padelbanen 1 en 2 zijn constant volgeboekt en dit grote succes vraagt om spoedige uitbreiding van de baancapaciteit. De Padelcommissie heeft in samenwerking met het bestuur en een Padelbouwcommissie de mogelijkheden voor uitbreiding onderzocht en een businesscase uitgewerkt. De businesscase is in april 2021 met de leden gedeeld. Op 15 april 2021 is tijdens een bijzondere ALV met 100% van de stemmen door de ALV goedkeuring gegeven op de uitbreidingsplannen (onder voorbehoud van financiering en vergunning).

Onderaan deze webpagina kunt u de volledige businesscase downloaden.

Obligatielening
De uitbreiding van de padelbanen zal deels gefinancierd worden met een obligatielening. Hieronder treft u de belangrijkste aspecten van de obligatielening:

Doelbedrag: €75.000,-
Nominale waarde obligatie: €500,-
Aantal beschikbare obligaties: 200
Looptijd lening: 5 jaar
Rentevoet: 6%
Jaarlijkse gift: €16,50 per obligatie (fiscaal aftrekbaar)
Netto rendement: 3%

De inschrijving voor de Obligatielening voor de realisatie van 2 nieuwe padelbanen ging zeer voorspoedig.

Na de ALV is er massaal ingeschreven op de obligatielening en is in enkele dagen het doelbedrag van €75.000,- bereikt!  Geweldig! Dank voor jullie inschrijving!

Situatieschets
Zie hieronder een situatieschets van de nieuwe te realiseren padelbanen 3 en 4. 

Presentatie businesscase padelbaan 3 en 4.pdf AQ ALV extra padelbanen - versie 1.pdf Informatie TV Cromwijck Obligatielening Padel3en4 v2.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden