Padelplannen goedgekeurd! Obligatie nadert 60.000! Jij doet toch ook mee?

06 juni 2019


Bestuur is zeer verheugd te kunnen melden dat tijdens de extra ALV van 5 juni de leden goedkeuring gegeven hebben om 2 Padelbanen te gaan aanleggen achter het clubhuis (onder voorbehoud van financiering).

Financiering geschied grotendeels door het uitgeven van een obligatielening onder de leden en andere begunstigers van tv Cromwijck. Zoals je ziet is de start veelbelovend. We zijn nog maar een goede week onderweg en er is er al 59.000 toegezegd! Hoe eerder we het bedrag bij elkaar hebben hoe eerder we kunnen starten met de realisatie. Jij doet toch ook mee!

Globaal houdt de lenning in dat je 500 euro (of een veelvoud daarvan) voor 5 jaar uitleent aan de vereniging. De lening wordt in 5 jaar weer annuitair afgelost. Het netto rendement dat je krijgt is 3%! 250 euro mag ook maar dan zit er geen rendement op

Hier kun jij ook inschrijven als je interesse hebt. Meer info op deze site en in de nieuwsbrief die 8 juni verzonden is! 


 

   

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden