Online Algemene ledenvergadering woe. 27 januari 2021

16 december 2020


De algemene ledenvergadering 2021 wordt online gehouden op woensdag 27 januari om 20.00 uur

7 januari heb je een uitnodiging via de mail ontvangen! 

Vanwege de geldende Covid19 maatregelen hebben we er voor gekozen deze vergadering online te houden. De Covid19- Noodwet staat toe dat dit digitaal mag.

Er komen enkele belangrijke onderwerpen aan de orde:

Inzicht in de financiele situatie na een hectisch jaar met heel veel investeringen.
Voorlopige goedkeuring aanleg 2 extra padelbanen
Goedkeuren nieuw huishoudelijkreglement.
Afscheid huidige voorzitter en bestuursverkiezing nieuwe voorzitter en nieuwe voorzitter jeugdcommissie

Indien je de vergadering online wilt bijwonen meld je dan aan via de clubapp: kies club/agenda en online ALV. Aanmelden via de mail kan ook; mail naar [email protected].
Je krijgt dan enkele dagen voor de vergadering een mail met daarin de “link” om deel te nemen aan de vergadering. Met één druk op de knop wordt er dan verbinding gemaakt.  
De terugblik op 2020 en vooruitblik voor 2021 van de commissies is je al per mail toegezonden. Lees of download hier alle vergaderstukken.

Bestuursverkiezing
Verkiezing/ wijziging bestuur. Volgens rooster waren in 2020 aftredend: De voorzitter Ronald Löhr en de voorzitter Jeugdcommissie Arie Hamoen. Toevallig hebben beiden aangegeven het stokje dit jaar te willen overdragen.
De volgende kandidaten hebben zich gemeld en worden door bestuur voorgedragen;
-Voorzitter; Sunny de Roo
-Voorzitter Jeugdcommissie:  Maarten Vliegenthart
Meer informatie over de kandidaten en de motivering van het bestuur dat ze achter de benoeming van deze kandidaten staan vindt u hier.  Deze verkiezing doen we ook online en vooraf. Je hebt daarover op 7 januari een mail ontvangen. Brengvia de link in die mail z.s.m. doch uiterlijk voor 24 januari 00.00 uur je stem uit! 

Indien je vragen of opmerkingen hebt voor het bestuur dien ze zoveel mogelijk vooraf in per e-mail: [email protected] . 

Om te stemmen over de vragen die voorliggen; uitbreiding padel, nieuwe (huishoudelijke) reglementen dien je de vergadering bij te wonen. Er wordt dan een online stemming gehouden onder de (stemgerechtigde) deelnemers .
Volgens de statuten zijn alleen seniorleden en ereleden stemgerechtigd. 

Het financiële  Jaarverslag 2020 en de Begroting 2021 staan vanaf volgende week ter inzage hier op de website van TV Cromwijck. Om ze te kunnen inzien/downloaden dien je ingelogd te zijn op “mijn club”. Als je ingelogd bent zijn de stukken te vinden in het menu van de site onder “over ons – organisatie – vergaderstukken ALV 27 januari”.
Wil je de stukken per mail ontvangen? Mail dan naar [email protected]  

Tot de 27e

Het bestuur

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden