Nog geen diensten gepland of afgekocht. Je wordt dan ingepland!

02 juni 2021


De Barcommissie kiest dan een dag/datum en tijdslot. Als je op dat moment zelf niet kan, dien je ZELF voor vervanging te zorgen. Als je niet komt opdagen voor je bardienst dan zorg je er dus ten eerste voor dat degene waar je mee dienst draait het helemaal alleen moet doen. Dat is natuurlijk niet sportief en je benadeeld de andere leden omdat zij dan langer om een consumptie moeten wachten. Daarom ontvang je een boete van € 55,00 per dienst bij niet verschijnen en geen vervanging geregeld. (Deze procedure is vastgelegd in het huishoudelijk reglement en goedgekeurd tijdens de ALV van 27-1-2021)

Ruilen
In de KNLTB clubapp onder club bij diensten kun je op de dagelijkse diensten klikken en dan zie je namen van de leden die de komende week/weken diensten draaien. Als je op de naam drukt dan krijg je ook (meestal) het telefoonnummer van de persoon in beeld vanuit de ledenlijst. Zo kun je op zoek naar iemand die wil ruilen! 

Degene die hun diensten al gepland hebben of afgekocht hebben dank hiervoor! 

Afkopen
Dit jaar zijn de afkoopbedragen € 80,00 (€ 40,00 per dienst) voor senioren en € 40,00 voor junioren. Wij hopen dat zo weinig mogelijk leden afkopen, want het zorgt ervoor dat we onze kosten laag kunnen houden. Wil je toch afkopen? Maak dan de afkoopsom van € 80,00 voor senioren en € 40,00 voor junioren voor 4 juni 2021 over naar rekeningnummer NL77 RABO 0329 6055 42 tnv tv Cromwijck onder vermelding van de naam van het (junior)lid dat afkoopt. 

Bij problemen mail naar [email protected] 

Namens het bestuur

De barcommissie

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden