Nieuwe statuten rechtsgeldig

24 maart 2022


Tijdens de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van 31 januari 2022 is het voorstel tot modernisering van de statuten goedgekeurd door de leden. Onze statuten waren sinds het jaar van oprichting 1978 nooit meer aangepast en daarom op vele punten verouderd. 

Vanaf 1 juli 2021 geldt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wetswijziging brengt een aantal wijzigingen met zich mee voor verenigingen. O.a. moet er in de statuten een regeling worden opgenomen voor het geval er sprake is van belet of ontstentenis van alle bestuurders en er dient een continuïteitscommissie te worden ingesteld om in geval van ontstentenis van alle bestuurders de regie over te nemen.  

Dat was voor het bestuur aanleiding om de statuten te moderniseren en de WBTR wijzigingen hierin mee te nemen. De nieuwe statuten zijn ook goedgekeurd door de KNLTB en nu dus ook rechtsgeldig gemaakt door ze te laten passeren bij de notaris.  

De continuïteitscommissie bestaat uit drie leden: Sjaak Bax, Steef vd Kraan en Paul Scharrenburg  

De nieuwe statuten zijn evenals andere huishoudelijke reglementen hier te vinden!  

Het bestuur 

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303