Bardienst

Bardienst/parkdienst vervullen verplicht

Elk seniorenlid is verplicht om gedurende een tennis seizoen (bv van 1 april 2018 t/m 31 maart 2019)  2 x  Bar en/of  2 x  Parkdienst te draaien. Meehelpen met plaatsen of opruimen blaashal geldt ook als parkdienst. 

Junioren van 16 en 17 jaar kunnen zelf hun 1 malige verplichte keuken-, hal- of parkdienst vervullen.
 
Bij een jonger Juniorlid, per gezin waarvan kinderen/jongeren lid zijn van TV Cromwijck, zijn de ouders/verzorgers verplicht om per seizoen 1 x bardienst of parkdienst te doen. 

Contactpersoon bardienst:
Mail: [email protected]

Plannen bardiensten
Voor nieuwe leden is het onderling plannen van de verplichte bardiensten onderdeel van de aanmeldprocedure. De ledenpas wordt pas verstrekt als de bardiensten zijn gepland. Vervolgens dienen de bar- parkdiensten altijd in maart van ieder jaar te worden gepland. Dat kan per mail of bij het afhalen van de nieuwe ledenpasjes tijdens de pasjesafhaalavonden ter plekke. Ook hier geldt dat de pas wordt verstrekt als de diensten gepland zijn. 

Verhindering
Mocht u er gedurende het seizoen achter komen dat u, om wat voor een reden dan ook, niet in staat bent uw geplande bardienst in te vullen, bent u zelf verantwoordelijk voor de betreffende bardienst. U dient zelf voor vervanging te zorgen! Hetzelfde geldt wanneer u onderling ruilt. In alle gevallen wordt u erop aangesproken als er niemand aanwezig is. Bij niet verschijnen op de bar/park dienst zal u € 45,00 per keer in rekening worden gebracht. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk.

Afkopen bar-/parkdiensten
Mocht u helemaal niet geïnteresseerd zijn in bovengenoemde werkzaamheden dan is het ook mogelijk uw dienst af te kopen voor een bedrag van € 70,00 per seizoen  (Junioren € 35,00 per seizoen).

De bardienst
Degene die bardienst heeft mag ten tijde van de bardienst niet tennissen. Ook mogen de barvrijwilligers tijdens hun dienst geen alcoholhoudende dranken gebruiken. Kinderen achter de bar of in de keuken is wettelijk verboden.

Tijden
Bardiensten: maandag t/m vrijdag van 19.30 tot 23.30 uur.  
Parkdienst zaterdag van 09.00 tot 12.30 uur.
In de weekenden tijdens competitie en toernooidagen gelden andere aanvang- en eindtijden van de bardiensten. Zie hiervoor de bardienst lijsten dit in het paviljoen zijn/worden opgehangen en te zijner tijd op de site van TV Cromwijck.       

Slecht weer
Wanneer er door het weer of andere omstandigheden mogelijk niet getennist kan worden, zult u voor 19:00 uur worden gebeld. Uw bardienst wordt dan in overleg op een andere datum ingevuld. Als u niet gebeld wordt, dan wordt u verwacht op de vereniging.

Instructie
Voor aanvang van uw bardienst zult u instructie krijgen over de barwerkzaamheden, het in acht houden van de hygiëne voorschriften en het afsluiten van het paviljoen. 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden