Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur nodigt je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TV Cromwijck die gehouden wordt op woensdag 27 januari 2021 aanvang 20.00 uur.  Vanwege de geldende Covid19 maatregelen van di moment wordt deze vergadering online gehouden. De Covid19- Noodwet staat toe dat dit digitaal mag. 

7 januari je de de officiele uitnodiging met agenda en uitleg over de onderwerpen via de mail ontvangen.

Heb je je nog niet aangemeld doe dat dan zo spoedig mogelijk. 
Meldt je dan aan via de app: kies club/agenda en online ALV. Aanmelden via de mail kan ook; [email protected]. Je krijgt dan enkele dagen voor de vergadering de “link” om via Zoom deel te nemen aan de vergadering..

Bestuursverkiezing:
8 januari hebben de stemgerechtigde (ere)leden via de mail een oproep ontvangen om via de persoonlijke link in de mail te stemmen over de nieuwe voorzitter en voorzitter jeugdcommissie. 

Meer informatie over de kandidaten vindt u hier.  

We proberen deze vergadering zo kort mogelijk te houden. Alleen de wettelijk verplichte  zaken ( notulen vorige vergadering, toelichting financiele verslaglegging 2020 en meerjarenbegroting penningmeester, verslag kascontrole commissie, bestuursverkiezingen en een aantal belangrijke zaken ( goedkeuring aanleg 2 extra padelbanen en investering in zonnepanelen, en  goedkeuren  huishoudelijk reglement, baanreglement en barreglement zullen online behandeld worden.  Het jaarverslag van de commissies en hun plannen voor 2021 vind je hier 

Ook de financiele stukken zijn te downloaden. De ze stukken zijn echter alleen te downlaoden nadat u als lid bent ingelogd op "mijn club". De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn gelijk aan die van de app. U kunt ze ook via de mail opvragen; [email protected] 

Er is volop gelegenheid tot vragen stellen:
Dien ze zoveel als mogelijk vooraf via de mail in! Uiteraard zal tijdens de vergadering de rondvraag niet ontbreken.

Het is spannend en volop aanpassen ook voor ons. We zullen u uiteraard zo goed mogelijk informeren om alles zo vlotjes mogelijk te laten verlopen.

 

Het Bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden