Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur nodigt u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TV Cromwijck die gehouden wordt op woensdag 27 januari 2021 aanvang 20.00 uur.  Vanwege de onzekerheid van de geldende Covid19 maatregelen van dat moment hebben we er op voorhand voor gekozen deze vergadering online te gaan houden. De Covid19- Noodwet staat toe dat dit digitaal mag. 

Begin januari zullen we de officiele uitnodiging met agenda en uitleg over de onderwerpen versturen via de mail versturen. Door te reageren oop deze mail kunt u zich aanmelden voor de vergadering. In de mail zit ook een "link" naar een stemformulier. Stemmen over personen doen we  via dit stemformulier. Stemmen over zaken doen we "via handje opsteken" tijdens de online vergadering. Als u zich heeft aangemeld ontvangt u enkele dagen voor 27 januari een "link" om met 1 druk op de knop de vergadering op uw pc, laptop , smartphone te digitaal te kunnen bijwonen.  Houd deze avond dus vrij in uw agenda! 

We proberen deze vergadering zo kort mogelijk te houden. Alleen de wettelijk verplichte  zaken ( notulen vorige vergadering, toelichting financiele verslaglegging 2020 en meerjarenbegroting penningmeester, verslag kascontrole commissie, bestuursverkiezingen en een aantal belangrijke zaken ( goedkeuring huishoudelijk reglement, baanreglement en barreglement  en investeringsplannen 2021-2022 ) zullen online behandeld worden.  Het jaarverslag van de commissies en hun plannen voor 2021 zullen per email worden toegezonden. 

Vooraf krijgt u volop informatie over alle agenda punten. Stemmen voor de nieuwe voorzitter en de nieuwe voorzitter Jeugdcommissie gaat vooraf via de mail. Kandidaten vanuit bestuur zijn Sunny de Roo voor het voorzitterschap.  Verder wordt Maarten Vliegenthart voorgedragen als voorzitter Jeugdcommissie. Tot nu toe hebben zich nog geen tegenkandidaten gemeld. Meer informatie over de kandidaten vindt u hier. 

Als u inlogt op deze site via "mijn club" kunt u de stukken, zoals de notulen van de vorige ALV en (binnen afzienbare tijd) ook de financiele stukken downloaden. U kunt ze ook via de mail opvragen; [email protected] 

Er is volop gelegenheid tot vragen stellen:
Vooraf via de mail of tijdens de online vergadering. Uiteraard zal ook dan de rondvraag niet ontbreken.

Het is spannend en volop aanpassen ook voor ons. We zullen u uiteraard zo goed mogelijk informeren om alles zo vlotjes mogelijk te laten verlopen.

 

Het Bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden