Algemene Ledenvergadering 2022

Het bestuur nodigt je uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TV Cromwijck die gehouden wordt op maandag 31 januari 2022 aanvang 20.00 uur.  Vanwege de geldende Covid19 maatregelen van dit moment wordt deze vergadering online gehouden. De Covid19- Noodwet staat toe dat dit digitaal mag. 

Op de agenda staat o.a. de voorgenomen renovatie van de tennisbanen en het clubhuis! 

8 januari ontving je de de officiele uitnodiging met agenda en uitleg over de onderwerpen via de mail.

Heb je je nog niet aangemeld doe dat dan zo spoedig mogelijk. 
Meldt je dan aan via de app: kies club/agenda en online ALV 31 januari 2022. Aanmelden via de mail kan ook; [email protected]. Je krijgt dan enkele dagen voor de vergadering de “link” om via Zoom deel te nemen aan de vergadering..

Bestuursverkiezing:
8 januari hebben de stemgerechtigde (ere)leden/ouders via de mail een oproep ontvangen om via de persoonlijke link in de mail te stemmen over de nieuwe voorzitter barcommissie, de benoeming van Ton de Goey tot erelid en de herverkiezing van de penningmeester,secretaris en voorzitter Technische Commissie. 

We proberen deze vergadering zo kort mogelijk te houden. Alleen de wettelijk verplichte  zaken ( notulen vorige vergadering, toelichting financiele verslaglegging 2021 en meerjarenbegroting penningmeester, verslag kascontrole commissie, bestuursverkiezingen en een aantal belangrijke zaken ( goedkeuring renovatie tennisbanen en verbouwing clubhuis, en  goedkeuren nieuwe statuten en aanpassing huishoudelijk reglement, zullen online behandeld worden.  Het jaarverslag van de commissies en hun plannen voor 2022 vind je hier 

Ook de financiele stukken zijn tenmiste 3 dagen voor de ALV te downloaden. Deze stukken zijn echter alleen te downloaden nadat u als lid bent ingelogd op "mijn club". De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn gelijk aan die van de app. U kunt ze ook via de mail opvragen; [email protected] 

Er is volop gelegenheid tot vragen stellen:
Dien ze zoveel als mogelijk vooraf via de mail in! Uiteraard zal tijdens de vergadering de rondvraag niet ontbreken.

Het bestuur

 

Het Bestuur

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 348 416 456

T.V. Cromwijck

Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden

KVK-nummer

40464303